Konferenser 2018

Prel. program svensklärarkonferens i Tallinn

Hej!

Nedan ett preliminärt program för svensklärarkonferensen i Tallinn. Professor Lars-Gunnar Andersson kommer att tala om svenska språket och författaren Lina Ekdahl om sitt skrivande. Det blir också en workshop i skrivande samt information kring den svenska valet. På grund av det späckade programmet har vi flyttat de deltagarseminarier vi hade förra året till söndagens workshop. Så får det bli i år.

SVENSKLÄRARKONFERENS I TALLINN
12/10 –14/10 2018

Kontakt med arrangör:
Liina Kümnik +372 640 5600 (liina.kumnik@gov.se)
Eva Hedencrona +46 709 600 612 (eva.hedencrona@sverigekontakt.se)

Anmälan till Liina Kümnik liina.kumnik@gov.se senast 14 september. När du anmäler dig, meddela om du behöver hotell och om du ska delta i middagen lördag kväll.

Det hotell som är bokat för övernattningar är:

Kostnader för konferens, lunch och middag på lördag, lunch på söndag samt övernattning i dubbelrum på hotellet betalas av Riksföreningen Sverigekontakt. Resekostnader betalas av deltagarna själva.

Allmänt: Konferensen äger rum på Gustav Adolf Gymnasium.

Innehållet i årets konferens fokuserar främst på lyrik, kreativt skrivande och svenska språket- men lyfter också fram deltagarnas kompetenser.

PROGRAM
Fredag 12 oktober

18.00 Mottagning på Sveriges ambassad i Tallinn

Lördag 13 oktober

09.00 Välkommen! Kort introduktion och presentation av deltagarna.

Riksföreningen Sverigekontakt informerar.
Lars Bergman, generalsekreterare

SI informerar
Eva Jernström, handläggare på Svenska institutet.

10.00 KAFFE

10.30-11.15 Reflektioner kring valet i Sverige 2018

11.15-12.15 Tendenser i svenska språket
Lars-Gunnar Andersson, professor, Göteborgs universitet

12.15–13.30 LUNCH

13.30–15.15 Workshop
Lina Ekdahl, författare, Göteborg

15.15-15.30 KAFFE

15.30-17.00 Frågor och svar om svenska språket
Lars-Gunnar Andersson, professor, Göteborgs universitet

17.30 Eventuellt något kulturevenemang

19.30 MIDDAG

Söndag 14 oktober

09.00-10.30 Mitt författarskap
Lina Ekdahl, författare, Göteborg

10.30-10.45 KAFFE

10.45 -11.45 Workshop (ta med material och/eller frågor som du vill ta upp:
a) information från olika skolor ledare:
b) läromedel – ledare:
c) svenskundervisning på universitet – ledare: Eva Jernström

11.45 Utvärdering, lotteri och avslutning

12.00 LUNCH