Författaren Lina Ekdahl kommer till svensklärarkonferensen i Tallinn