Tips – att diskutera i arbetslaget

jönsssonjönssson

Att bedöma och sätta betyg är en av lärarens viktigaste och svåraste uppgifter och i det arbetet uppstår frågor. Att bedöma och sätta betyg är en handfast och praktiskt inriktad bok som ger stöd i hur man kan arbeta effektivt med formativ bedömning, betygsättning och betygsunderlag.

Författarna diskuterar dessa utifrån tio konkreta utmaningar i lärarens bedömningsvardag. Exempel på detta är hur man kan samla in ett allsidigt bedömningsunderlag, ge effektiv återkoppling, använda själv- och kamratbedömning och ta ställning i frågor om digitalt dokumentationsstöd.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *